Bedenkingen bij het nieuw Vlaams decreet op de onteigening

Bedenkingen bij het voorontwerp

Vlaams decreet op de onteigening

NL

FR