VERDEDIGING
VAN DE
PARTICULIEREN
TEGEN DE
OVERHEID

 • Onteigeningen
 • Andere inbreuken op het eigendomsrecht door de overheid
 • Bescherming tegen milieuhinder
 • Specifieke bescherming bij geluidshinder
 • Betwistingen in verband met windturbines
 • Betwistingen inzake stedenbouw
 • Betwistingen inzake verkavelingen en wegenaanleg
 • Rechtsbescherming op het stuk van internationale investeringen
 • Landpacht en landbouwonteigeninge
 • Bodemverontreiniging
 • Akkerbouwverontreiniging door pesticiden
 • Complexe omgevingsvergunningen

 

 • Onteigeningen

 

 • Andere inbreuken op het eigendomsrecht door de overheid
 • Bescherming tegen milieuhinder

 

 • Specifieke bescherming bij geluidshinder

 

 • Betwistingen in verband met windturbines

 

 • Betwistingen inzake stedenbouw

 

 • Betwistingen inzake verkavelingen en wegenaanleg

 

 • Rechtsbescherming op het stuk van internationale investeringen

 

 • Landpacht en landbouwonteigeningen

 

 • Bodemverontreiniging

 

 • Akkerbouwverontreiniging door pesticiden

 

 • Complexe omgevingsvergunningen

 

 • Onteigeningen

 

 • Andere inbreuken op het eigendomsrecht door de overheid

 

 • Bescherming tegen milieuhinder

 

 • Specifieke bescherming bij geluidshinder

 

 • Betwistingen in verband met windturbines

 

 • Betwistingen inzake stedenbouw

 

 • Betwistingen inzake verkavelingen en wegenaanleg

 

 • Rechtsbescherming op het stuk van internationale investeringen

 

 • Landpacht en landbouwonteigeninge

 

 • Bodemverontreiniging

 

 • Akkerbouwverontreiniging door pesticiden

 

 • Complexe omgevingsvergunningen