Martin Denys Advocaten

Mr. Martin Denys studeerde rechten en politieke en administratieve wetenschappen aan de KU Leuven waar hij in 1970 doctoreerde met een baanbrekend proefschrift over foutloze overheidsaansprakelijkheid.
Dit proefschrift was rechtsvergelijkend en illustreerde aan het voorbeeld van de aansprakelijkheid voor verplichte vaccinatie hoezeer de foutloze aansprakelijkheid van de overheid in de Europese kernlanden gelijklopend was en bovendien steunde op een algemeen beginsel van de gelijkheid van de burgers ten overstaan van de openbare lasten.

Burger versus overheid

Dit proefschrift zou determinerend worden voor de latere uitbouw van de praktijk van Mr. Denys die zich hoofdzakelijk zou inlaten met de verdediging van de burger ten overstaan van de overheid.
Deze verdediging bij de rechtsbescherming is een essentieel onderdeel geworden van de dagdagelijkse praktijk van het kantoor van Mr. Denys zowel wat betreft de klassieke verantwoordelijkheid van de overheid wegens schuld maar ook de recent uitgebouwde theorie├źn over de foutloze aansprakelijkheid van de overheid.